Voorwaarden

 1. Hondenuitlaatservice De Vrolijke Kwispel is niet aan te merken als eigenaar van de hond. De Vrolijke Kwispel is, door ondertekening van deze overeenkomst, gemachtigd de hond uit te laten.
 2. De Vrolijke Kwispel behoudt zich het recht een hond te weigeren als wij van mening zijn dat deze problemen of gevaar op kunnen leveren voor de andere honden in de groep. Indien de hond gedrag vertoont waardoor het dier ongeschikt wordt voor uitlaten in groepsverband mag hondenuitlaatservice De Vrolijke Kwispel de overeenkomst per direct opzeggen. Tenzij De Vrolijke Kwisel en de eigenaar een alternatief voor het groepsverband wandelen afspreken.
 3. De eigenaar dient WA-verzekerd te zijn. De Vrolijke Kwispel is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Hieronder valt schade aan derden, schade door de honden onderling aangebracht of schade binnenshuis wanneer de hond door de vrolijke kwispel weer in de eigen woning wordt achtergelaten. Kosten voor medische zorg, verricht aan een (andere) hond, worden op de eigenaar verhaald indien zijn hond deze schade heeft aangericht.
 4. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziek worden of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen. Blijkt bij het ophalen dat de hond ziek is, dan wordt de hond niet meegenomen maar wordt indien gewenst uitgelaten in de buurt van het huisadres voor een wandeling. De eigenaar wordt hier ten aller tijde over geïnformeerd.
 5. Kosten voor medische zorg die onverhoopt moeten worden vericht zijn voor de rekening van de eigenaar.
 6. Loopse teven worden aangelijnd uitgelaten of er word een andere manier besproken voor goede mogelijkheden tot uitlaat.
 7. Hondenuitlaatservice De Vrolijke Kwispel behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de
  Hond(en) een besmettelijke ziekte, parasiet, schimmel etc. heeft de Hond(en) gedurende deze periode niet uit te laten.
 8. Hondenuitlaatservice De Vrolijke Kwispel behoudt zich het recht voor om de Opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakanties, feestdagen of andere vrije dagen.
 9. De vrolijke kwispel is niet aansprakelijk voor de consequenties wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van niet te voorziene omstandigheden, zoals: extreme weersomstandigheden, familie omstandigheden of ziekte.
 10. Uitlaatafspraken kunnen tot 24 uur voor de uitlaat zonder consequenties afgebeld worden. Indien u de hond niet 24 uur voor aanvang heeft afgemeld of bij het niet thuis aan treffen ondanks een afspraak dan worden de kosten van uitlaat doorgerekend.
 11. De eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies kan zijn. De Vrolijke Kwispel zorgt, voor de eerste reiniging maar aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot vieze honden. Indien anders afgesproken is dit niet van toepassing.
  – De eigenaar accepteerd wel/niet dat de hond na de wandeling wel eens vies kan zijn.
 12. De Vrolijke Kwispel verlangt dat de hond een deugdelijke identificatie heeft in de vorm van een chip of tatoeage of een penning. Alle honden zijn verplicht een halsband te hebben die bruikbaar is voor de uitlaat. Alle honden dragen een penning van De Vrolijke Kwispel tijdens de wandeling. Indien u niet in het bezit bent van een halsband waar de penning aan kan worden gemaakt dan is deze eventueel te kopen via De Vrolijke Kwispel.
 13. Bij extreme buitentemperaturen of weersomstandigheden, kunnen groepen of tijden afwijken van de normaal afgesproken situatie. Dit betekent dat de wandeling verkort kan zijn of op andere tijden.
 14. De Vrolijke Kwispel is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond als er toestemming is gegeven tot loslopen, tenzij het door opzet komt of grove schuld.
  – Eigenaar geeft wel/geen toestemming tot loslopen

Aanmelding

Download hier het intakeformulier en het sleutelcontract.